Docenten/contact

Contact algemeen

Voor algemene informatie, vragen en opmerkingen over deze site:

E-mail: info@multatuli-effect.nl

Suggesties en antwoordmodel 

Docenten kunnen het gratis antwoordmodel opvragen via dit e-mailadres:

E-mail: docenteninfo@multatuli-effect.nl

Didactische suggesties

- Dit leermateriaal is geschikt voor vakspecifiek of vakoverstijgend gebruik bij de vakken Nederlands (literaire ontwikkeling) en geschiedenis (diachronisch thema) in de bovenbouw van havo en vwo. Het leermateriaal dient ter verdieping nadat leerlingen enige kennis hebben ontwikkeld over de historische context van de Max Havelaar zoals deze is beschreven in handboeken literatuur en geschiedenis.

- Ter introductie kan de docent  verschillende versies van de Max Havelaar tonen (zie Inleiding). Dit kan ook de interesse voor het boek vergroten.

- Het is niet noodzakelijk dat leerlingen de Max Havelaar vooraf gelezen hebben. Bij opdracht 1D moet de originele versie van het verhaal van Saïdjah en Adinda gelezen worden (hoofdstuk 17).                   

- De opdrachten kunnen verdeeld worden over (koppels van) leerlingen en kunnen in korte presentaties worden verwerkt.    

- De uitwerkingen van de twee eindopdrachten kunnen gebruikt worden voor summatieve toetsing.

Links:

Multatuli bij DBNL (volledige werken)

VGN Kleio (Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland)

OnderwijsMedia

Indische Letteren

Multatuli Huis

Het Multatuli-effect vs. het feminisme, door Elsbeth Etty