Werkboek

Leermateriaal voor de vakken Nederlands en geschiedenis bestaande uit een korte film in twee delen en een werkboek met opdrachten en bronteksten.

Dit leermateriaal is geschikt voor vakspecifiek of vakoverstijgend gebruik in de bovenbouw van havo en vwo bij de vakken Nederlands (literaire ontwikkeling) en geschiedenis (diachronisch thema). 

Leerlingen verdiepen zich in effecten van het werk van Multatuli in Nederland en Indonesië. 

Aan de hand van het verhaal van Saïdjah en Adinda leren ze dat Multatuli verschillende perspectieven gebruikte om zijn boodschap over te brengen. Het praktisch toepasbare leermateriaal kan gebruikt worden ter verdieping nadat leerlingen met handboeken literatuur en geschiedenis hun basiskennis hebben ontwikkeld over de historische context van de Max Havelaar.

Download werkboek (pdf)

WERKBOEK